#23 ― Od zadání k hodnocení
III. BLOK, hodnocení, sebehodnocení, přírodní vědy

Volných míst: 9     23.11.2019    8:30 –  10:30    120 min

Budeme přemýšlet nad příležitostmi pro studijní úkoly, které žákům nabízí zeměpis na ZŠ. Pohrajeme si s představou o dobrém výkonu žáka a přetvoříme ji ve stanovení kritérií. Na konkrétních příkladech si ukážeme celý postup práce s žáky od zadání úkolu až po jeho hodnocení (využívat budeme i prvků formativního hodnocení). Podíváme se na výstupy žáků a budeme sledovat, zda došlo ke splnění předem stanovených kritérií. Pokusíme se o popisnou zpětnou vazbu k žákově výkonu.

 

 

Lektoři
Vladimíra Stillerová

Kapacita
6–20 míst

Cílová skupina
2. stupeň

Specifikace cílové skupiny
učitelé zeměpisu popř. učitelé, kteří chtějí pracovat s kritérii

Vzdělávací cíl
Sdílet zkušenosti s dlouhodobými samostatnými pracemi žáků. Vyzkoušet si stanovení kritérií dobrého výkonu žáka. Ukázat si na příkladu lekce ze 6. ročníku celý postup práce s žáky od jejího zadání až po její hodnocení.

Požadavky na účastníka
nemám