#81 ― Sdílení zkušeností s řešením rizikového chování žáků
IV. BLOK (pouze pro ty, kteří si ve III. BLOKU zvolili dílnu v délce 120 minut), prevence rizikových jevů, třídní učitel

Přihlašování od 15.11.2019 07:45     23.11.2019    11:00 –  13:00    120 min

Řešíte konkrétní rizikové chování žáka a nevíte si rady? Nebo máte naopak dobrou zkušenost a jste ochotni se o ni podělit? Pojďme společeně sdílet zkušenosti s přístupem jednotlivých škol při řešení rizikového chování žáků. Jak u nás řešíme šikanu, kyberšikanu, záškoláctví nebo sebepoškozování? Máme ve škole krizový tým s jasně vymezenými kompetencemi? Jak nám funguje součinnost mezi metodikem prevence, výchovným poradcem, třídním učitelem, školním psychologem a vedením školy? Máme pozitivní zkušenosti s uzavíráním IVýP? Můžeme doporučit případová setkání či intervenci externího odborníka na třídní kolektivy? Jak účinná je naše spolupráce s rodiči, OSPOD, SVP, policií ČR a nevládními organizacemi? 

Lektoři
Radek Hampl, Kateřina Hamplová

Kapacita
6–24 míst

Cílová skupina
metodik prevence, výchovný poradce, vedení školy, školní psycholog, třídní učitel

Vzdělávací cíl
sdílet zkušenosti při řešení rizikového chování žáků

Požadavky na účastníka
aktivní účast - ochota podělit se o vlastní zkušenosti