#58 ― MV - Důvěryhodnost zdrojů informací
II. BLOK, digitální gramotnost, ICT

Přihlašování od 15.11.2019 07:45     22.11.2019    14:30 –  16:30    120 min

S jakými zdroji pracujeme, kde je čerpáme a jak si je ověřujeme? A čemu všemu jsme vlastně schopni věřit? Učíme děti, aby kriticky posuzovali zdroj informací? Představíme Vám ucelenou dvouhodinovou RWCT lekci, kterou vytvořil učitel na základě kurzu Čtením a psaním ke kritickému myšlení (RWCT), pro své hodiny informatiky v 6. a 7. ročníku. Téma je vhodné nejen do hodin informatiky.

Lektoři
Tomáš Otisk, Michal Vančura

Kapacita
16–24 míst

Cílová skupina
2. stupeň

Vzdělávací cíl
Účastníci semináře na základě zkušeností z prožité modelové lekce budou vyhodnocovat výstupy žáků vzhledem k cílům lekce.