#27 ― Kontinuální rozvoj čtenářství v dílně čtení na 1. stupni
III. BLOK, čtenářství, český jazyk

Přihlašování od 15.11.2019 07:45     23.11.2019    8:30 –  10:30    120 min

V dílně společně vyhodnotíme přínosy jednoho z řízených způsobů dlouhodobější práce v dílně čtení (na základě analýzy videosekvencí z dílen čtení a žákovských prací).

Analyzujeme kvalitu dětských záznamů z četby a vyhodnotíme, jak se vyvíjejí čtenářské dovednosti dětí v rámci dílen čtení během 2. – 5. ročníku.

Prozkoumáme výhody a přínosy práce se souborem otázek s možností volby a grafů jako nástrojů sledování určitých preferencí dětí při volbě otázek po čtení.

Prozkoumáme, jak dílny čtení  přispívají k rozvíjení čtenářských dovedností, čtenářského chování a sebepojetí žáků.

Prodiskutujeme, jaký vliv má rozvoj čtenářských dovedností v dílnách čtení na rozvoj čtenářských dovedností v naukových předmětech.

Lektoři
Kateřina Sládková

Kapacita
12–24 míst

Cílová skupina
1. stupeň, 2. stupeň

Specifikace cílové skupiny
učitelům, kteří zavedli dílny čtení do výuky

Vzdělávací cíl
Představit fungující systém dílny čtení a jeho dopady na všestranný rozvoj čtenáře.