#32 ― MV Metoda Persona Dolls - panenky s osobností
III. BLOK, rozvoj osobnosti, pedagogika

Obsazeno     23.11.2019    8:30 –  10:30    120 min

Panenky s osobností nebo-li Persona Dolls fungují jako výuková metoda, která pomáhá učitelkám a učitelům mluvit s dětmi o tématech, která se špatně vysvětlují. Učí, jak reagovat na předsudky a jak podporovat naplňování průřezových témat a klíčových kompetencí RVP.

Panenky přicházejí do kolektivu dětí a sdílejí s nimi svůj životní příběh a vybízejí děti, aby s nimi sdílely ten svůj. Panenky fungují jako prostředníci mezi učitelkami a dětmi i mezi dětmi navzájem, pomáhají dětem mluvit o sobě a bránit se, když se jim někdo posmívá kvůli odlišnosti, chudobě nebo jinému jazyku.

Lektoři
Šárka Popelková

Kapacita
5–15 míst

Cílová skupina
1. stupeň

Specifikace cílové skupiny
učitelé MŠ a 1.-3.třídy se zájmem o emoční výchovu a se zájmem o metodu, která napomáhá vést s dětmi rozhovor o vážných tématech.

Vzdělávací cíl
Účastníci si vytvoří představu o metodě Persona Dolls a o jejím využití v praxi. Seznámí se s jejími hlavními principy a úskalími.