#110 ― Známky. Známky! Známky?
I. BLOK, hodnocení, sebehodnocení, pedagogika

Obsazeno     22.11.2019    10:00 –  12:00    120 min

Společně s účastníky dílny budeme přemýšlet nad tím, zda je možné motivovat žáky jinak než známkami. Jak vést žáky na druhém stupni k tomu, že je možné se učit proto, že se něco naučí, ne proto, aby získali jedničku. Cílem dílny bude vést účastníky k tomu, aby o klasifikaci a hodnocení (hlavně v přírodovědných předmětech) přemýšleli v širších souvislostech, aby sdíleli svoje zkušenosti a názory. Lektorka má dlouholeté zkušenosti s heuristickou výukou fyziky, vede projekt Heuréka a podílí se na projektu Elixír do škol.

Lektoři
Irena Dvořáková

Kapacita
5–20 míst

Cílová skupina
2. stupeň

Specifikace cílové skupiny
učitelé přírodních věd

Vzdělávací cíl
sdílet zkušenosti s hodnocením