#86 ― MV - Viditelné učení pro žáka, viditelné učení pro učitele
III. BLOK, hodnocení, sebehodnocení, pedagogika

Přihlašování od 15.11.2019 07:45     23.11.2019    8:30 –  11:30    180 min


Viditelné učení je když … :
- žák ví, co má dělat a jak
- učitel ví, zda k učení dochází nebo ne
- učitel i žáci pracují na cíli společně
- se všichni stanou svými učiteli

V dílně se dovíte, jak může učitel rozvíjet a podporovat budování žákovy autonomie. Na ukázkách z hodin angličtiny si přiblížíme, jak žáci uvažují o svém učení, jak pracují se svými portfolii a kritérii úspěchu.

 

Lektoři
Viktorie Petřivá, Jaroslav Petřivý

Kapacita
8–20 míst

Cílová skupina
1. stupeň, 2. stupeň, vedení škol

Specifikace cílové skupiny
učitelé, kteří se věnují (nebo chtějí věnovat) formativnímu hodnocení

Vzdělávací cíl
Sdílet zkušenosti z formativního hodnocení

Požadavky na účastníka
žádné