#34 ― MV-Videomodelingem k rozvoji sociálních dovedností žáků (nejen) s PAS
III. BLOK, rozvoj osobnosti, speciální pedagogika

Obsazeno     23.11.2019    8:30 –  12:30    240 min

Videomodeling je specifická forma učení, která využívá krátkých videí za účelem osvojení specifických dovedností prostřednictvím učení se nápodobou. Zároveň jde o velmi přitažlivou metodu nácviku sociálních dovedností nejen pro děti s poruchou autistického spektra. Společně projdeme lekci s názvem „Klepání na dveře“ realizovanou v rámci nácviků sociálních dovedností s desetiletým Lukášem s Aspergerovým syndromem. Obsahem lekce jsou i fotokomiksy sloužící nejen jako nástroj formování chování, ale také jako příležitost k vyhodnocování učení našich žáků. Probereme výhody a nevýhody této metody. Zamyslíme se nad možnostmi využití videomodelingu a fotokomiksů nejen pro děti s PAS, ale i pro jejich spolužáky. V druhé části dílny si účastníci vytvoří vlastní fotokomiks či video, které budou moci rovnou využít ve své praxi.

Lektoři
Barbara Lanzendörferová

Kapacita
9–16 míst

Cílová skupina
1. stupeň, 2. stupeň, školní psycholog, speciální pedagog, školní asistent, vychovatelky ŠD, ŠK

Specifikace cílové skupiny
Určeno nejen pedagogům zabývajícím se problematikou PAS, ale i těm, kteří chtějí videomodeling využít ve výuce např. VKZ, MV či při dramaterapii.

Vzdělávací cíl
Cílem workshopu je seznámit účastníky s metodou videomodelingu a se základními možnostmi jejího praktického využití při práci nejen s dětmi s poruchou autistického spektra. Účastníci si vytvoří vlastní námět/video/komiks pro svou další práci v praxi.