#74 ― Dílna psaní na 1. stupni
III. BLOK, čtenářská gramotnost, pisatelství

Přihlašování od 15.11.2019 07:45     23.11.2019    8:30 –  12:30    240 min

Dílna je určena těm, kteří se věnují tvořivému psaní žáků a hledají způsob, jak jim tuto činnost nabízet pravidelně. Účastníci si vyzkouší, jaké to je napsat smysluplný text na vlastní téma a postupně projdou jednotlivými kroky procesu psaní. Součástí dílny jsou komentovaná videa z dílen psaní a diskuse nad autentickými pracemi žáků.

Lektoři
Zdeňka Dudová

Kapacita
14–20 míst

Cílová skupina
1. stupeň

Specifikace cílové skupiny
učitelé 1. stupně se zájmem o pisatelství

Vzdělávací cíl
sdílet zkušenosti na téma dílny psaní, napsat smysluplný text, seznámit se s fázemi dílny psaní