#19 ― MV - Pošli to dál aneb Dobré skutky kolem nás
I. BLOK, občanské kompetence, třídní učitel

Přihlašování od 15.11.2019 07:45     22.11.2019    10:00 –  13:00    180 min

Hledáte nápady a inspirace pro vícehodinový třídní nebo celoškolní projekt? Hledáte námět pro třídnické hodiny, hodiny OV, VkZ, MV nebo třeba aktivity pro děti ve školní družině? Mrzí vás, že jsou viditelnější negativní zprávy než ty dobré? Hledáte inspiraci pro posílení "dobra" ve vaší třídě a škole? Pojďme společně prožít lekci "Pošli to dál aneb Dobré skutky kolem nás" a předat si nápady, jak u dětí menších i velkých posílit vnímání a sdílení dobrých skutků. Nejprve si lekci sami aktivně vyzkoušíme v roli žáků, potom si ukážeme videa z realizovaných lekcí s dětmi, ukážeme si konkrétní výstupy žáků, kteří se lekce ve škole zúčastnili. Porovnáme žákovské a dospělácké výstupy. Probereme případně i možnost, jak vše realizovat v podmínkách konkrétní školy. 

Lektoři
Pavel Wojnar

Kapacita
6–24 míst

Cílová skupina
1. stupeň, 2. stupeň, vedení škol, školní asistent, vychovatelky ŠD, ŠK

Specifikace cílové skupiny
všem pedagogickým pracovníkům

Vzdělávací cíl
Sdílet zkušenosti a inspirace z lekcí zaměřených na dobré vztahy mezi lidmi, k posílení vnímání i činění dobrých skutků.