#115 ― Ranní oáza na 1. st. ZŠ
II. BLOK, kultura podporující učení, český jazyk

Přihlašování od 15.11.2019 07:45     22.11.2019    14:30 –  17:30    180 min

Lekce je věnována tzv. rannímu naladění, které probíhá ve všech třídách každé ráno na naší základní škole. Každá oáza má svůj řád a svůj cíl, ke kterému směřuje. Na naší základní škole se během devíti let vytvořil propracovaný systém, který vede naše žáky ke každodennímu společnému setkání „nad knihou (textem)“ a k rozpravám a diskuzím, které nám z textu vyplynou. Lekce bude rozdělena do tří částí – teoretická část, video ukázky (či fotodokumentace) a praktická část, kde si ranní oázu společně vyzkoušíme. Dílnu povedeme v tandemu. Budete tak moci nahlédnout pod pokličku párového vyučování tak, jak probíhá na naší škole.

Lektoři
Alexandra Děžinská, Marie Zicháčková

Kapacita
8–18 míst

Cílová skupina
1. stupeň

Specifikace cílové skupiny
učitelé 1. st. ZŠ, učitelé ČJ

Vzdělávací cíl
Účastníci si vyzkouší ranní oázu, nahlédnou do materiálů naší školy, seznámí se s některými metodami RWCT, které používáme

Požadavky na účastníka
žádné