#37 ― Bádáme napříč školou - propojené bádání
IV. BLOK (pouze pro ty, kteří si ve III. BLOKU zvolili dílnu v délce 120 minut), badatelsky orientovaná výuka, přírodní vědy

Přihlašování od 15.11.2019 07:45     23.11.2019    11:00 –  13:00    120 min

V naší dílně vám ukážeme možný příklad spolupráce v oblasti badatelství, který se nám osvědčil. Provedeme vás „propojeným bádáním“ od samého začátku po jednotlivých krocích. Ukážeme si praktické příklady témat bádání a jejich rozdílné pojetí mezi 1. a 2. stupněm. Zjistíte, co jsme se naučily, my učitelky a čím je naše spolupráce cenná pro žáky.

Lektoři
Štěpánka Kuthanová, Radka Brotánková

Kapacita
6–20 míst

Cílová skupina
1. stupeň, 2. stupeň, vychovatelky ŠD, ŠK

Specifikace cílové skupiny
učitelé přírodovědných předmětů , zapálené družinářky pro badatelství

Vzdělávací cíl
účastník si odnese příklady možné spolupráce mezi učiteli 1. a 2. stupně v oblasti bádání a inspiraci, jak spolupracovat s učiteli ve své škole

Požadavky na účastníka
x