#26 ― Úzkosti a strachy u dětí
II. BLOK, rozvoj osobnosti, psychologie

Obsazeno     22.11.2019    14:30 –  16:30    120 min

V dnešní době přibývá psychických onemocnění. Přestože žijeme v hmotném dostatku, množí se úzkosti, deprese atd. Tyto obtíže řeší nejen dospělí, ale i děti. Budeme si povídat o tom, co nám pomáhá zvládat každodenní obtíže. Disponujeme určitou životní silou, kterou můžeme nasměřovat buď k tvořivé činnosti, nebo destruktivně sami proti sobě, což se často děje. Budeme hledat způsoby jak předávat dětem naději, jak je podpořit a dodat jim odvahu ke změnám, které povedou k větší radosti ze života. Budeme se zabývat konkrétními příklady z praxe (lektorka je školní psycholožka). 

Lektoři
Barbora Knápková

Kapacita
4–18 míst

Cílová skupina
1. stupeň, 2. stupeň, školní psycholog, speciální pedagog, školní asistent

Specifikace cílové skupiny
všem pedgogickým pracovníkům

Vzdělávací cíl
Porozumět mechanismu vzniku některých psychických poruch, ukázat si možné postupy léčení.