#101 ― MV - Náměty k vyučování Základů programování na ZŠ
I. BLOK, digitální gramotnost, ICT

Přihlašování od 15.11.2019 07:45     22.11.2019    10:00 –  12:00    120 min

V dílně nabídneme praktické pojetí předmětu Základy programování (v 8. a 9. ročníku). Společně prozkoumáme vhodnost omezení teorie a posílení praktických činností, využijeme moderní vývojové prostředí (MS Visual Studio) a programovací jazyk C#.

Prodiskutujeme možné problémy a otázky, které vyučování tohoto předmětu přináší.

Nabídneme možnosti, jak vést žáky k tzv. informatickému myšlení, přesně vyjadřovat myšlenky, pracovat podle popsaného sledu dílčích kroků, vymýšlet a programovat jednoduché aplikace. Jsme přesvědčeni, že díky tomu budou žáci rozvíjet svou schopnost algoritmizovat, zevšeobecňovat, hledat vhodné strategie řešení problémů a ověřovat je.

Samozřejmostí bude ukázka prací žáků a náměrů pro práci.

Lektoři
Richard Weber

Kapacita
8–24 míst

Cílová skupina
2. stupeň

Specifikace cílové skupiny
vyučující ICT a zájemci o zavádění výuky základů programování

Vzdělávací cíl
sdílet zkušenosti se zaváděním výuky volitelného předmětu základy programování

Požadavky na účastníka
---