Upozorňujeme, že některé dílny není možné jednoznačně zařadit. Užitím filtrů můžete z nabídky vyřadit dílny, které by Vás mohly zajímat.

Zaměření

Předměty

Lektoři

Anotace dílen

Dílna
#1 ― Prvky H-MAT (Matematika – 1. ročník)
#2 ― Oborové čtenářství a badatelství (Prvouka a český jazyk – 1. ročník)
#3 ― Oborové čtenářství (Prvouka – 2. ročník )
#4 ― Použití netradičních pomůcek v hodinách TV (Tělesná výchova – 3. ročník)
#5 ― Příprava na pisatelství (Český jazyk – 4. ročník)
#6 ― Použití metod kritického myšlení, oborové čtenářství (Vlastivěda – 5. ročník)
#7 ― Použití metod kritického myšlení, oborové čtenářství (Dějepis – 8. ročník)
#8 ― Oborové čtenářství (Zeměpis dvojjazyčně (Čj a Nj) – 9. ročník )
#9 ― Svět práce – volba povolání u dívek a chlapců; metody kritického myšlení (Volba povolání, výchova k občanství – 9. ročník )
#10 ― Použití metod kritického myšlení, oborové čtenářství (Dějepis – 9. ročník)
#11 ― Neučesané výtvarno – výtvarné techniky v ŠD (Školní družina, školní klub, výtvarná výuka)
#12 ― Prožitkové čtenářství (Český jazyk – 4. ročník)
#13 ― Pisatelství (Český jazyk – 5. ročník)
#14 ― Činnostní učení, skupinová práce (Český jazyk – 3. ročník)
#15 ― Komunikace v Aj (Anglický jazyk – 5. ročník)
#16 ― Použití metod kritického myšlení, oborové čtenářství (Přírodopis – 6. ročník)
#17 ― Rozvoj čtenářských dovedností v Aj, dramatizace (Anglický jazyk – 6. ročník)
#18 ― Metoda CLIL v zeměpise, párová výuka (Zeměpis – 7. ročník (dvojjazyčně Čj, Aj) )
#19 ― Použití metod kritického myšlení, oborové čtenářství (Dějepis – 9. ročník)
#20 ― Kruhový trénink (Tělesná výchova – 9. ročník)