logo-PED-bez-dodatku-RGB.jpg                                                                Logo-konecne-Most.jpg

Vážené kolegyně, Vážení kolegové,

Ve čtvrtek 8. 10. 2020 se v 8.Základní škole Most na adrese Vítězslava Nezvala 2614, Most uskuteční MINIFESTIVAL PEDAGOGICKÉ INSPIRACE.

Učitelé 8. ZŠ Most pro vás v rámci Minifestivalu otevřou 16 vyučovacích hodin napříč různými předměty, po každé hodině bude následovat reflexe.

Cílem Minifestivalu je sdílet své zkušenosti a zjišťovat, co ve výuce osvědčilo. Společně budeme diskutovat o výuce, metodách, o čtenářských kompetencích a dopadech výuky na učení žáka.

 

PROGRAM

08:00 – 08:45 zahájení, seznámení se s reflexí hodin

1. BLOK
08:55 – 09:40 návštěva 1. vyučovací hodiny
10:00 – 10:45 reflexe 1. vyučovací hodiny

2. BLOK
10:55 – 11:40 návštěva 2. vyučovací hodiny
11:50 – 12:35 reflexe 2. vyučovací hodiny

12:45 - 13:15 jak se zapojit do projektu, závěr, rozloučení

 

Občerstvení je zajištěno.

 

ÚČASTNICKÝ POPLATEK

Bez poplatku.

Náklady na festival vč. stravy jsou hrazeny z projektu Pomáháme školám k úspěchu.

 

PŘIHLAŠOVÁNÍ

Přihlašování bude spuštěno ve středu 9. 9. 2020 ve 8:00 hodin.

Kapacita akce je omezena na 40 účastníků. Každou vyučovací hodinu mohou navštívit pouze 4 osoby, navyšování kapacity není možné, proto doporučujeme přihlásit se, co nejdříve.

Na hodiny oborového čtenářství a kritického myšlení se mohou hlásit i učitelé jiných příbuzných oborů, neboť použité metody nejsou vázány na konkrétní předmět.

Přihlášením na konkrétní vyučovací hodinu jste automaticky přihlášení i na následnou reflexi.

Přihlašování je možné do 30. 9. 2020 do 23:55 nebo do naplnění kapacity.

 

Těsíme se na vás!

 

Za přípravný tým Roman Ziegler (ředitel školy) a Jana Štybnarová (pedagogická konzultantka školy)

 

logo-PSU-lg.jpg                                                                     Most.png