Milé kolegyně, milí kolegové,   
  
už za dva měsíce ve čtvrtek 23. 5. a v pátek 24.5. nás čeká dvoudenní setkání školních týmů.

Proběhne na našem oblíbeném Křivoklátě, v Hotelu Sýkora.  
Začátek programu je v 8:30 (prezence od 8.00) a ukončení v pátek obědem v 13:30.  
   
 
Pro koho je toto setkání   
Stejně jako u ostatních setkání školních týmů by se za školu měli účastnit: jeden člen vedení a učitelé – členové týmu podle velikosti školy (tedy člen vedení + 2 učitelé u menších škol a člen vedení +3 učitelé u větších škol).  
Je-li to možné vzhledem k provozu Vaší školy, přijeďte i ve větším počtu. Do sálu se určitě vejdeme a v případě potřeby většího počtu noclehů, bychom to mohli vyřešit ve spolupráci s vedlejším hotelem  
(některé z týmů totiž volaly po tom, aby se mohli účastnit ve větším počtu).  

Na co se na tomto setkání zaměříme    


na úrovni učitelů:  
čemu jsme se letošní rok věnovali ve čtenářství a pisatelství, na co jsme při tom přišli ohledně učení žáků a našich vlastních potřeb;    
jak/jestli nám v tom pomáhaly naše dlouhodobé učitelské cíle (pokud jsme je měli).   


na úrovni školních týmů:  
čemu jsme se letošní rok věnovali ve čtenářství a pisatelství jako tým, resp. škola, na co jsme při tom přišli ohledně učení žáků a našich vlastních potřeb;    
jak/jestli nám v tom pomáhal společný plán/společné týmové/školní cíle;   
jak ve 4. roce probíhá na našich školách profesní učení – kdo s kým a jak se ve škole společně učí, jak pracuje tým, dvojice, skupiny apod.  
na úrovni naší lokality:  
jak hodnotíme proběhlé otevřené školy a otevřené hodiny, co se osvědčilo, co bychom měli případně dělat jinak, aby nám OŠ a OH přinášely co nejvíce užitku;  
jak se nám osvědčilo rozdělení setkávání na týmová na začátku a na konci škol. roku a na gramotnostní (obory a prožitky) v průběhu školního roku; 
jak bude naše lokalita vypadat a fungovat v příštím roce. 
 
Jak se na setkání připravit, co si s sebou přivézt   


jako čtenáři a hledači textů a knih pro děti si přivezme  
rozečtenou nebo čerstvě přečtenou knihu,  
zajímavé knihy do třídních a školních knihoven (jako vždy si uděláme výstavku).  
  
jako učitelé sledující dopad učení si přivezme  
pokud jste si stanovili dlouhodobý cíl, přivezte si na setkání 2 lekce (případně více lekcí), které směřovaly ke zvolenému cíli, a přivezte k nim příklady žákovských výkonů;   
pokud jste nepracovali s dlouhodobým cílem, přivezte čtenářskou nebo pisatelskou lekci i s příklady žákovských výkonů.   


Těšíme se na setkání a společné učení na Křivoklátě ve čtvrtek 23. 5. 2024.