Milé kolegyně, milí kolegové,

zveme Vás na 3. dvoudenní setkání ve II. roce projektu, které proběhne 26. a 27. května v penzionu Mostař, Lučina 0136, 739 39 Lučina. 

 

Program čtvrtek 26. 5. 

příjezd, prezence     8:15 - 8:50 

dopolední blok         9:00 - 12:30

oběd                      12:30 - 14:30

opolední blok          14:30 - 18:00

večeře                    18:00

večerní program      od 19:30

 

Program pátek 27. 5. 

dopolední blok        8:30 - 12:00

oběd                     12:00 - 13:00

odpolední blok     13:00 - 14:30

 

Co je cílem našeho setkání? 

  • Seznámíme se blíže s postupem moderace výkonů žáků.
  • Jednotlivé školy přispějí k náplni programu dvoudenního setkání svými tématy.
  • Účastníci vzájemně sdílejí jednotlivé lekce a přemýšlejí nad jejich cíli, stavbou a výstupy žáků.
  • Účastníci na základě oborové a prožitkové lekce budou sledovat prvky čtenářství a pisatelství ve vyučovací hodině.
  • Společné zhodnocení druhého roku projektu.


Co s sebou:

  • Vaše oblíbená kniha,
  • Čtenářské kontinuum,
  • 4x vytištěná lekce,
  • vytištěný dotazník 

Těšíme se na setkání s Vámi!