Milé kolegyně a milí kolegové, 

blíží se naše poslední dvoudenní setkání na Mostaři ve 4. roce projektu. Moc se opět těšíme na setkání a společnou práci, proto nám dovolte několik pokynů k přihlašování. 

Setkání proběhne 23. a 24. 5. a účastnit by se měl váš realizační čtenářský tým na škole. Naše doporučení pro složení realizačního týmu:

  • vedoucí pracovník,
  • zástupce 1. stupně,
  • zástupce 2. stupně,
  • oborář


Setkání zahájíme ve čtvrtek v 15:00, proto prosíme o příjezd od 14:30. Skončíme v pátek ve 13:00 společným obědem.

Ve čtvrtek v čase od 15 - 17 h se setkání zúšastní nové školy, které mají zájem se postupně zapojovat do našeho projektu. 

Prosíme, s sebou si vezměte: 

  • Plán na podporu čtenářské kultury.
  • Něco (EVIDENCE), na čem můžeme doložit naplňování KONKRÉTNÍCH cílů v našem plánu. Připomínáme, že sledujeme dopad na učení žáka (například: výkony žáků, pozorování, deníky, rozhovory se žáky …aj.).
  • Jeden počítač za školu.


Cíle akce:
1. Budeme se zaměřovat na učitelskou reflexi výuky s důrazem na výkony žáků (evidence). 
2. Budeme reflektovat svůj plán rozvoje školy. Následně se budeme zamýšlet nad náměty pro další rok.

Prosíme o přihlašování do 17. 5. do 15 h. Těšíme se na setkání!

Třinecký tým