První setkání Rozvoje oborového čtení a myšlení se uskuteční 9.-11.2. 2023 v Parkhotelu Průhonice

Ubytování: 2-3lůžkové pokoje

Akce je přednostně určena pro pedagogické konzultanty a učitele projektových a podporujících škol.

Čtvrtek: 18:30 večeře, 19:30 začátek programu

Pátek: 8:30-12:30, oběd, 14:30-18:30

Sobota: 8:30- 12:30

ANOTACE 

Hlavním cílem únorového setkání bude přemýšlení nad texty, které využíváme nebo bychom mohli využívat při učení větších tematických bloků. Prozkoumáme různé texty k vybranému tématu, promyslíme, jaký potenciál pro výuku nabízí používání více textů a jak je využívat v dlouhodobějším plánování výuky.  
Pro tuto část programu bude potřeba, abyste si předem vybrali, ve kterém tematickém bloku budete na setkání spolupracovat s kolegy. Vyberte si ho prosím z nabídky v přihlašovacím formuláři.  
 
Budeme opět sdílet, na čem jako učitelé-oboráři právě pracujeme, resp. co nám dělá radost.  
Sdílet budeme také tipy na zajímavé a užitečné knihy a texty.  
I tentokrát budeme mít příležitost plánovat svou vlastní výuku v malých skupinách.   
A jako vždy nebude chybět prostor pro příjemné, obohacují a stmelující chvilky.  

NABÍDKA TEMATICKÝCH BLOKŮ:

I. blok: Chemie na talíři a v žaludku (2.stupeň) 
II. blok: Energie a její přeměny (2.stupeň) 
III. blok: Současná Afrika (2.stupeň) 
IV. blok: Život za "normalizace" a pád komunistického režimu v Československu (do prosince 1989) (2.stupeň) 
V. blok: Každý jsme jiný (1.stupeň - 2. - 3.třída) 
VI. blok: Karel IV. - otec vlasti (1.stupeň - 4. - 5.třída) 

PRO HLAVNÍ TÉMA PROGRAMU (VÍCE TEXTŮ K JEDNOMU VĚTŠÍMU TÉMATU)  

1. Přivezte si texty, které máte k tématu, jež jste si vybrali z možností v přihlašovacím formuláři.  
(Nevadí, pokud žádný text k nabídnutém tématu nemáte, i tak se k němu klidně přihlaste.)  
Používáte-li už k některým tématům více textů, přivezte prosím všechny, které máte k jednomu z nich.   
Pokud nepoužíváte více k textů k jednomu tématu, přivezte si prosím jeden text, který Vám dobře fungoval ve výuce.  
 
A JEŠTĚ SI PŘIVEZTE  


2. Knihu, která Vás jako čtenáře – oboráře zaujala (např. potěšila, podnítila k přemýšlení, provokovala apod.). 
3. Podklady pro sdílení v bloku „Na čem právě dělám – čím jako oborový učitel žiju“. Může jít o různé materiály z výuky, příklady textu nebo textů, máte-li i práce žáků, jsou vítány.  
Tyto materiály se mohou týkat jakéhokoliv tématu, nejen toho, které jste si vybrali v přihlašovacím formuláři.  
4. Podklady pro plánování vlastní lekce – např. texty, případně obrázky, schémata apod. (lekce už samozřejmě může být rozpracovaná, může být i již odučená, pokud se ji chystáte upravit a učit znovu)  

Nezapomeňte na kontinuum, budete-li ho potřebovat.

Texty k bodu 1 si prosíme přivezte ve dvou kopiích.  
Ostatní texty a materiály stačí i v jedné kopii.  

Pokud je to možné, připravte si texty i materiály i v elektronické podobě. Aby užitečná inspirace nezůstala jen v malých skupinkách, plánujeme sdílení materiálů na projektovém intranetu (Teams).  

Pokud jste PK, kteří právě neučí žáky, využijte spolupráce s učiteli, které podporujete. Pro společnou práci je přínosné, když také přivezete inspirativní materiály z výuky, texty nebo tipy na knihu. Děkujeme.  
 
Milí kolegové oboráři, moc se na vás těšíme! 
 
PŘÍPRAVNÝ TÝM  
Petr Albrecht, Eva Břečková, Bohunka Jochová, Míša Kafková, Dáša Kopřivová, Jaromír Kozák a Jana Stejskalová