První setkání prožitkového čtenářství se uskuteční 30.3. - 1.4.2023 v Parkhotelu Průhonice.

Ubytování: 2-3lůžkové pokoje

ČASOVÝ HARMONOGRAM
čtvrtek: 19:30 - 21:30
pátek: 8:30 – 13:00, 14:30 – 18:30, 20:00 - 21:00
sobota: 8:30 – 13:00

ANOTACE 
Na setkáních si dopřejeme čtenářský zážitek z četby básní i z jejich interpretace. Budeme přemýšlet o tom, jak žáky dlouhodobě podporovat ve výrazném čtení a v recitaci básnického textu. Zažijeme paralelní dílny, ve kterých budeme mít možnost sledovat, jak paní učitelky prostřednictvím vizuální gramotnosti rozvíjely gramotnost kritickou. Budeme sdílet, co a jak používáme při hodnocení v dílnách čtení a jak hodnocení pomáhá žákům v učení. Vyzkoušíme si naplánovat lekci zaměřenou na interpretaci básně nebo na dlouhodobější podporu recitace básní. 

PŘIVEZTE SI S SEBOU 
Vezměte si svou oblíbenou poezii (báseň, básnickou sbírku), která vám přináší (nebo předpokládáte, že vám přinese) čtenářský prožitek.  
Vezměte si také dětskou poezii (báseň, básnickou sbírku), která podle vás vyžaduje náročnější interpretaci, a zároveň přináší dětem zážitek.  
Vezměte si s sebou materiály/formuláře/nástroje, které umožňují vám (vašim žákům) hodnocení a sebehodnocení v dílně čtení (např. zápisy z četby, portfolia). 
 
PŘÍPRAVNÝ TÝM A LEKTOŘI  
Štěpánka Hýblová - Klumparová, Hana Košuličová, Pavlína Rosická, Kateřina Sobotková, Miloš Šlapal