4. SETKÁNÍ SKUPINY PRO VÝVOJ PISATELSKÉHO KONTINUA

Průhonice, 9. 5.-11. 5. 2024                  

 

ANOTACE

S oporou o výkony žáků i o svou zkušenost učitelů pisatelství budeme dále specifikovat linie a deskriptory v rámci jednotlivých oblastí kontinua. Na setkání vznikne dohoda o tom, jaká šablona bude doprovázet výkon žáka, společně ji dotvoříme a vyzkoušíme její užitečnost. Budeme sdílet a společně řešit dilemata jednotlivých týmů.  Sdělíme si zkušenosti s ukládáním materiálů vznikajících při tvorbě kontinua, sladíme jejich označování.

 

PŘIVEZME S SEBOU (za svůj pracovní tým)

  • Jednu linii, kterou jsme zkoušeli namupovat, a ideálně k ní i evidenci.
  • Dilemata týmu, která potřebujeme řešit společně.
  • Informace o tom, jak se nám podařilo zapojit učící se skupiny do naší práce na kontinuu: Pociťují členové US sebe jako spoluautory kontinua? Jak a čím začínají přispívat do kontinua? Jak ovlivnila zadání z kontinua práci US? Do jaké míry byl sběr dat pro kontinuum kompatibilní s činností US?

 

PŘIVEZME S SEBOU (individuálně a pokud je to možné)

  • Produkty žáků, pozorování (epizodické záznamy) a ideálně i rozhovory se žáky v rámci triangulace, které shromáždíte v dílnách psaní nebo při psaní v oborech. Přivezte k nim i popis kontextu, v jakém práce vznikala (zadání nebo popis situace).

Vybrané psané výkony žáků a epizodické záznamy mějte ve třech kopiích pro sdílení, nahrávky   audio/video na nosiči, ale také pokud možno přepsané do textu k přečtení.

Připojujeme ještě odkaz na Únorovou LINKU z loňského roku, ve které se můžete o triangulaci dočíst více: 

https://psutym.sharepoint.com/SitePages/Únorová-LINKA.aspx?locale=cs-cz

 

PŘÍPRAVNÝ TÝM

Jana Breníková, Kateřina Gaszková, Ondřej Hausenblas, Drahoslava Hauserová, Kateřina Sládková, Miloš Šlapal, Jana Štybnarová

 

ČASOVÝ HARMONOGRAM

čtvrtek: 19:15 – 21:15

pátek: 8:30 – 13:00, 14:30 – 19:00, 20:00 – 21:00

sobota: 8:30 – 12:30