Průhonice, 30. 11. – 2. 12. 2023  

 
ANOTACE 
Na setkání sestavíme týmy pro dlouhodobou práci v rámci vývojové pisatelské skupiny. Promyslíme, jak organizovat a slaďovat činnost jednotlivých týmů a jak je provázat s učícími se skupinami v lokalitách. Budeme specifikovat linie a deskriptory v rámci jednotlivých oblastí kontinua. Budeme uvažovat o tom, jak ukládat materiály vznikající při tvorbě kontinua, včetně způsobu jejich označování. 
 
PŘIVEZTE S SEBOU 
Konkrétní informace o vaší učící se skupině - Jména učitelů, jejich aprobace a třídy, z kterých přinášejí výkony žáků. Na co se zatím v US zaměřujete. Jak třídíte a uchováváte vzniklou evidenci.  
Ukázky evidence - váš “učitelský deník” a cca 5 výkonů vašich žáků nebo žáků učitelů z učící se skupiny, z kterých se dají vyčíst rozličné dovednosti pro tvorbu kontinua. 
 
PŘÍPRAVNÝ TÝM  
Jana Breníková, Kateřina Gaszková, Ondřej Hausenblas, Drahoslava Hauserová, Kateřina Sládková, Miloš Šlapal, Jana Štybnarová 
 
ČASOVÝ HARMONOGRAM 
čtvrtek: 19:30 – 21:30 
pátek: 8:30 – 13:00, 14:30 – 19:00, 20:00 – 21:00 
sobota: 8:30 – 12:30