Nabídka otevřených hodin na ZŠ Zaječov

Termín konání: středa 17.4.2024

 Nabídka hodin:

Je možné si z nabídky vybrat 2 hodiny dle výběru - reflexe následuje vždy po odučené hodině - berte to prosím v úvahu při přihlašování. Příklad výběru: 1. hodina Čj 7. ročník + 3. hodina Čj 8. ročník (ne 2 hodina). ZŠ Zaječov nabízí i oběd ve školní jídelně - kdo by měl zájem zaznamenejte to v přihlašovacím systému (záložka "stravování").

 

1. hodina 7.45 - 8.30 Český jazyk 7.ročník Mgr. Pavla Komínková

2. hodina 8.40 – 9.35 Zeměpis 7.ročník Ing. Sandra Černá

3. hodina 9.40-10.25 Český jazyk 8.ročník Mgr. Markéta Erazímová

4. hodina 10,35 – 11,20 Možnost nahlédnout do spec třídy – seminář s Bc. Ksandrovou: Čtenářství u žáků s LMP a autismem - počet návštěvníků 10 - 15

5. hodina 11.30 -12.15 Chemie 9.ročník Paed. Dr. Marie Ernestová

Oběd 12.20 - 13.00

Odpolední blok - Sdílení zkušeností s párovou výukou 13.00 - 14.00

 

Těšíme se na viděnou!