Oborové setkání na Křivoklátě 18.4.2024 
 
Časy: prezence od 8:00, zahájení 8:30, ukončení 16:00 

 
Prosíme o přihlášení nejlépe do středy 27.3.2024 


Na místě bude zajištěno drobné občerstvení během dne a oběd (výběr z jídel pošleme přihlášeným účastníkům).  


Program (hlavní body) - ano, je shodný jako na podzim, ale je to opravdu tak ... :  


- podíváme se na autentické oborové lekce a aktivity, v nichž naši kolegové usilovali o rozvíjení čtenářských a pisatelských dovedností žáků a zároveň o naplnění cílů daného předmětu  
- ve spolupráci s kolegy budeme plánovat svou vlastní lekci   
- budeme zkoumat, co může čtení a psaní přinášet pro úspěšné učení žáků  
- budeme sdílet texty, knihy, zkušenosti, nápady 
- budeme si domlouvat navazující profesní spolupráci 
  
 Co si s sebou přivézt - to už se od minule malinko liší ... :  


- text(y) a další případné podklady potřebné pro naplánování lekce; mělo by jít o lekci, kterou se chystáte učit v dohledné době 
(můžete si přivézt i už vyzkoušenou lekci, pokud jste se rozhodli ji pro příště přepracovat)  
- odučenou lekci s čtenářskými a/nebo pisatelskými aktivitami (cíli) – popis lekce, text(y) příp. další materiály, s kterými se v lekci pracovalo, příklady výkonu žáků (ideálně 2 až na 3 na různé úrovni)   
Pozn.: materiály ke sdílení a plánování lekcí přivezte prosím v počtech, které umožní práci v malých skupinách 3, max. 4 lidí.  
- knihu nebo knihy, které jsou nebo by mohly být zdrojem textů do výuky   
- Čtenářské kontinuum  
- případně i knihu z vašeho oboru (nebo s ním nějak související), která Vás zaujala jako čtenáře 
 
Těšíme se na viděnou 
 
Míša a Petr