#1 ― ZŠ Ploskovice - Pes (oborové čtenářství) - Hana Šmídmajerová
1. blok

Přihlašování od 17.5.2022 07:05     26.5.2022  

Čtení a prvouka

Ročník: 2.

Lekce je dvouhodinová - probíhá 1. a 2. VH, reflexe proběhne 4. nebo 5. VH dle domluvy na místě. 

Konzultuje: Jana Štybnarová
Na OŠ reflektuje: Štěpánka Dekastellová

Kapacita
1–1 míst

Cílová skupina