Milé kolegyně, milí kolegové,

 

srdečně Vás zveme na letní školu, která se koná od 18. do 23. srpna 2024 v hotelu Skalský dvůr na Vysočině.

Ubytování je zajištěno ve dvoulůžkových pokojích, obědy a večeře budou probíhat formou bufetu.

 

 

Čemu se chceme na letní škole věnovat?

Letní škola bude uspořádána v již tradičním formátu typickém pro učící se skupinu: začneme reflexí toho, co jsme dělali celý školní rok vzhledem k cílům učení v lokalitě: představíme kolegům jeden z cílů a to, jak jsme vyhodnotili míru jeho dosažení, a také to, co jsme udělali pro společný posun směrem k cíli.

Patrně znovu využijeme protokol pro náročný profesní rozhovor, který upravíme s ohledem na loňské zkušenosti. V dalších dnech letní školy se budeme věnovat „zdvihu“ – posunujeme se v našich tématech o krůček dál díky tomu, co si pro nás chystají pracovní skupiny pro prožitkové čtení, oborové čtení a pisatelství. Brzy dostaneme od pracovních skupin anotace k jednotlivým linkám i s tím, co si připravit a přivézt s sebou.

Kromě toho budeme dál zkoumat fáze spirály – určitě se vrátíme k rozhovorům s učícími se. Po Světlaně se rozhodujeme, zdali se vydat spíš směrem k socioemočnímu učení, nebo postoupit ve spirále k dalším uzlíkům (zaostřování, tušení).

Dalším tématem, jímž se budeme zabývat, bude vývoj projektu, našich lokalit a jejich realizačních týmů. No a jako každá správná učící se skupina uzavřeme letní školu plánováním toho, na co z toho všeho, co jsme společně promysleli, se zaměříme právě v naší lokalitě.

Program máme zatím jen v hrubých rysech a může se stát, že při jeho domýšlení do konce školního roku dojde ke změnám. Nejspíš se ale od nastíněného programu neodchýlíme příliš.

 

Ranní čtení

Vezměte si s sebou rozečtenou knihu nebo knihu, kterou se chystáte číst, a chcete s ní prožít celý týden letní školy. Mějte na paměti, že s ní prožijete minimálně 100 minut čtení.