Letní škola 2023

Letní školy v posledních třech letech využíváme k setkání realizačních týmů z projektových lokalit. Je to jedna ze tří příležitostí, jak se vidět a společně něco promýšlet. Při velké míře autonomie lokalit jsou tato společná setkání mimořádně cenná. Posilují totiž nutnou soudržnost projektu.

Prosíme tedy všechny pedagogické konzultanty a lídry, ať už mají jakýkoli úvazek, aby s letní školou počítali a v určeném termínu aby si neplánovali dovolené s rodinami.

Letní škola 2023 dodrží již tradiční programové schéma: reflexe starého roku – zdvih – plánování nového roku. (Pokud vám to připomíná práci v učící se skupině, tak ano, nejde o nic jiného než o to, že dlouhodobě pracujeme jako velká učící se skupina.)

·         Reflexi jako obvykle zaměříme na posuny v našich lokalitách, ať už v obsahu (gramotnost), nebo v pedagogických dovednostech. Přemýšlíme, jak propojit pohled na realizaci společného profesního učení s prací s důkazy o učení, a to v rámci spirály zlepšování. Opět bychom rádi při reflexi prověřili potenciál protokolu, s nímž jsme už pracovali vloni a předloni na letní škole.

·         Co se týče zdvihu v pedagogických tématech, uvažujeme o tzv. „osobních teoriích“ nebo „teoriích, na základě kterých jednáme“. Téma již několik let s některými členy odborného týmu zkoumáme a zdá se nám, že jsme zralí na to nabídnout ho na letní školu. Máme za to, že pro pedagogické lídry na jakékoli úrovni může být prospěšné, když se seznámí s tím, co může být skrytým zdrojem neporozumění mezi nimi a těmi, které vedou.

·         Při plánování budeme věnovat zvýšenou pozornost opatřením, která nám umožní zapojit do rozhodování o společném učení v lokalitě více i kolegy z připojených škol a posilovat tak autonomii lokalit. A také bychom rádi, aby plány na příští rok více mířily na podporu účasti dalších kolegů uvnitř zapojených škol.

Letos posílíme pisatelskou linku letní školy – každý účastník bude mít možnost účastnit se polodenního pisatelského bloku. Třetina účastníků – podle zájmu – pak přejde do navazujícího pisatelského bloku určeného zejména těm kolegům, kteří mají v lokalitách pisatelství ve své péči. Paralelně s tímto pisatelským blokem se ostatní účastníci rozdělí dle zájmu do linie určené pro oborové čtenářství a linie určené pro prožitkové čtenářství.

Podrobnější informace i pokyny pro to, jak se na účast v této části programu připravit, ještě přijdou. Stejně jako zadání pro reflektivní aktivity.

Program letní školy je ve vývoji. Může se zdát, že tato anotace je příliš obecná, a je to tak. V tuto chvíli si všech pět pracovních skupin odborného týmu, které letní školu chystají, dolaďuje zadání včetně toho, jak na sebe mohou jednotlivé programové bloky navazovat a také jak napojit letní školu na březnovou Světlanu.

Těšíme se na inspirativní setkání!

Za odborný tým i vedení projektu

všechny zve

Hana Košťálová