#4 ― Prožitkové čtenářství
Dílny

Přihlašování od 2.5.2022 09:00     14.8.2022  

S využitím přivezených materiálů budeme uvažovat o tom, jak kontinuálně rozvíjet dovednosti žáků v dílnách čtení. Společně vytvoříme programy pro různé věkové skupiny žáků, které nám v dílnách čtení umožní dlouhodobě rozvíjet čtenářství, včetně toho, že si děti sledují svůj vlastní čtenářský pokrok.

Rozhodneme se, jak vytvořené programy využijeme v naší lokalitě, škole, třídě. 


S sebou přivezte

  • Plán / program / rozvržení dílny čtení v jednom konkrétním roce (od září do června) včetně materiálů, které během roku využíváte pro rozvoj čtenářských dovedností žáků. Dovezte si i výkony žáků, které dokumentují jejich pokrok v konkrétním roce.
  • Nástroje / materiály / formuláře, které umožňují vašim žákům sledovat  vlastní čtenářský pokrok.
  • Informace o tom, jaký je stav v dílnách čtení ve vaší škole nebo lokalitě (co o tom víte, na základě čeho to víte, co by učitelé potřebovali).

V sekci formulář vyplňte, co jste si přivezli za materiál a z kterého ročníku.

Kapacita
15–30 míst

Cílová skupina