LETNÍ ŠKOLA 2022

Milé kolegyně, milí kolegové,

V diářích máme rezervovaný týden od 14. do 19. 8. 2022 pro společnou práci na letní škole. 
Letní škola se uskuteční v hotelu Amande v Hustopečích u Brna. Ubytování je zajištěno ve 2lůžkových pokojích.

Zveme k účasti na letní škole všechny členy odborných týmů z každé lokality i kolegy ze škol, kterým končí pětileté projektové období, stejně jako členy odborného týmu celého projektu. Těšíme se na Vás! 

Letní školu obsahově připravuje odborný tým projektu.

Čemu se chceme na letní škole věnovat: 

1/ obnovovat sladění v rámci projektu ohledně sdílených hodnot a principů projektu 

Výstup: aktualizovaná sada hodnot / principů


2/ poučit se navzájem ze zkušeností nabytých v uplynulém školním roce při práci v lokalitách a jejím vyhodnocování; poskytnout si navzájem zpětnou vazbu 

Výstup: lokality si odnesou návrhy a náměty podle své situace; lokality získají odezvu od kolegů  


3/ připravit se na společné cyklické plánování a vyhodnocování v rámci lokalit jako na jednu z podmínek udržitelnosti projektu do budoucna 

Výstup: rozpracovaný lokální plán na rok 22/23, který bude mj. obsahovat představu o tom, jak budeme vtahovat kolegy v našich lokalitách do cyklického  vyhodnocování a plánování vlastního učení 


4/ propojit sebeřízení žáků a déledobější programy pro rozvoj gramotnosti (např. roční plány); vytěžit dosavadní zkušenosti z naší výuky a výuky našich kolegů  

Výstup: vlastní verze dlouhodobějšího programu pro rozvoj ČG anebo P 

 

5/ jak posilovat odborné kapacity školních týmů

 Výstup: přehled cest pro posilování odborných kapacit (pedagogického lídrovství) učitelů z připojených škol a školních týmů.

 

6/ hledat odpovědi na otázku, jak mohou lídři připojených škol pomáhat naplňovat cíle a záměry lokality ve školním roce 22/23, a jak je v tom můžeme my (realizační týmy v lokalitách) podpořit

Výstup: první verze plánu nebo podrobný plán konkrétní aktivity pro práci s lídry připojených škol na rok 22/23


Nebude chybět tradiční nedělní slaďovací a radostný večer; ranní čtenářské chvilky; nabídka na společné strávení středečního (volného) odpoledne; volné večerní diskuse na témata, která nás zajímají; čtvrteční večírek. 

 

PROSÍM, POZORNĚ ČTĚTE DALŠÍ PASÁŽ, JE TO DŮLEŽITÉ:

A/ Úterní program vyžaduje vaši přípravu už při přihlašování na LŠ: 

V úterý se budou konat tři celodenní paralelní programy (dílna čtení, dílna psaní, čtení v oborech). Každý z nás se může zúčastnit jen jednoho. V lokalitách se domluvte tak, abyste byli  zastoupení alespoň jedním člověkem v každé z dílen. Ostatní účastníci z lokality si vybírají volně podle svého zaměření nebo zájmu. 


Je potřeba se rozhodnout už při přihlašování na letní školu, které ze tří linek úterního programu se chcete účastnit, a do přihlášky to uvést.


Podle toho, do které dílny úterního programu se přihlásíte, si také budete chystat to, co si na letní školu dovezete. 

Je nutné se přihlásit do dílny LETNÍ ŠKOLA a následně do jedné ze tří úterních dílen!

Pro smysluplnou práci ve zvolené  dílně si prosím všichni přivezte materiály, i když právě nevyučujete. Domluvte se v takovém případě s některým učitelem z vaší lokality a přivezte si jeho materiál pro určité období nebo téma.


Uveďte prosím do přihlášky na LŠ ročník, ze kterého přivezete své materiály. U oborů napište také předmět.


Anotace úterních dílen - podle nich se rozhodujte, do které dílny se přihlásíte


I/ DÍLNA PROŽITKOVÉHO ČTENÁŘSTVÍ 

S využitím přivezených materiálů budeme uvažovat o tom, jak kontinuálně rozvíjet dovednosti žáků v dílnách čtení. Společně vytvoříme programy pro různé věkové skupiny žáků, které nám v dílnách čtení umožní dlouhodobě rozvíjet čtenářství, včetně toho, že si děti sledují svůj vlastní čtenářský pokrok.

Rozhodneme se, jak vytvořené programy využijeme v naší lokalitě, škole, třídě. 

S sebou přivezte

 • Plán / program / rozvržení dílny čtení v jednom konkrétním roce (od září do června) včetně materiálů, které během roku využíváte pro rozvoj čtenářských dovedností žáků. Dovezte si i výkony žáků, které dokumentují jejich pokrok v konkrétním roce.
 • Nástroje / materiály / formuláře, které umožňují vašim žákům sledovat vlastní čtenářský pokrok.
 • Informace o tom, jaký je stav v dílnách čtení ve vaší škole nebo lokalitě (co o tom víte, na základě čeho to víte, co by učitelé potřebovali).

II/ DÍLNA OBOROVÉHO ČTENÁŘSTVÍ 

S využitím přivezených materiálů budeme uvažovat o tom, jak rozvíjet čtenářské dovednosti v oborech v delším časovém horizontu (např. v sérii lekcí nebo po určitou část školního roku).
Pokusíme se naplánovat navazující lekce, které by nám umožnily dlouhodoběji rozvíjet a sledovat čtenářský pokrok našich žáků -  (ideálně, aby byli i sami žáci schopni sledovat a vyhodnocovat pokrok ve svém čtenářství).
Během společné práce bychom měli získat hlubší porozumění čtenářským cílům kontinua a jejich využití pro výuku v oborech.

S sebou přivezte

 • čtenářské kontinuum 
 • příklad textu se zadáním (nebo celou lekci), který vám ve výuce letos dobře fungoval, ideálně s příklady výkonů žáků
  - ve 4 kopiích pro sdílení ve skupině 
 • různé texty 
  např. k určitému rozsáhlejšímu tématu (třeba: regiony Evropy v Zem, období středověku v Děj) nebo k určitému období (měsíc, pololetí, ročník apod.) 
  nebo k linii kontinua (třeba záměr autora) 
  Mělo by jít o texty, které již používáte se žáky nebo které se chystáte použít. Protože může jít o větší množství textů, nemusíte je tisknout (pokud už je vytisknuté nemáte), stačí je mít v počítači; na místě budeme mít k dispozici tiskárnu pro tisk textů, se kterými budete více pracovat.
 •  inspirativní oborové knihy - pro žáky i/nebo pro učitele

III/ DÍLNA PISATELSTVÍ

Budeme sdílet výkony žáků, které vznikly při psaní různých typů textů a formátů během jednoho školního roku v dílně psaní.Budeme sdílet nástroje, které  žáky při psaní různých formátů a typů textů v dílně psaní podporují a umožňují řídit si své psaní. Seznámíme se  s  jednou vznikající linií pisatelského kontinua a připojíme se ke spolupráci na jeho tvorbě. Společně vytvoříme dlouhodobější programy v dílně psaní pro různé věkové skupiny žáků, které nám umožní rozvíjet pisatelství v různých formátech a typech textů (rozšířit jejich pisatelská teritoria).

Rozhodneme se, jak vytvořené programy využijeme v naší lokalitě, škole, třídě.

S sebou přivezte

 • Výkony žáků, které vznikly při psaní různých typů textů a formátů během jednoho školního roku v dílně psaní.
 • Materiály, které jste využívali pro podporu žáků při psaní různých typů a formátů textů (např. materiál, který žákům umožňuje napsat informační text, podpora pro vylepšování textů s příběhem nebo minilekce pro psaní básní…) v dílně psaní

 

B/ Jak to bude s dílnami “pro lídry” a “pro PK”? 

Na letní škole nebudeme oddělovat bloky pro lídry a bloky pro PK. Pracovní skupiny pro podporu lídrů a pro podporu PK připravují program tak, aby byl užitečný pro nás všechny. 

Na středeční dopoledne chystá skupina pro podporu PK dílnu s názvem POSILOVÁNÍ ODBORNÝCH KAPACIT ŠKOLNÍCH TÝMŮ a je pro ni potřeba mít materiály. 

Anotace 

Ve středečním bloku se ohlédneme za našimi zkušenostmi, jak pracujeme se školními týmy a učiteli připojených škol. Budeme hledat způsoby, jak podporovat zapojené učitele a školní týmy v posilování jejich autonomie tak, aby to přispívalo k naplňování vize projektu a budování komunity.

S sebou přivezte

Přivezte si podklady a dokumentaci, které vám pomohou prozkoumávat záměry této dílny.

 

C/ CO S SEBOU DÁLE NA OSTATNÍ BLOKY? 

V pondělí si budeme říkat a ukazovat, jak jsme vyhodnocovali cíle lokalit pro ŠR 21/22 rok a k čemu jsme při vyhodnocování došli. Přivezte si proto odpovídající materiály, o které se budete chtít opřít. (Patrně to budou stejné materiály jako pro středeční dílnu PK.)


Ve čtvrtek budeme plánovat další rok v lokalitách - pokud k tomu budete potřebovat nějaké materiály, také si je prosím vezměte, je to na Vás. 


D/ Je pravděpodobné, že bude potřeba něco si přivézt na nedělní večerní program. To zatím nemáme ujasněno, ale dozvíte se to nejpozději před koncem školního roku. 

 

Budeme se těšit!

Tým PŠÚ