#2 ― Pisatelství
Dílny, pisatelství

Přihlašování od 2.5.2022 09:00     14.8.2022  

Budeme sdílet výkony žáků, které vznikly při psaní různých typů textů a formátů během jednoho školního roku v dílně psaní. Budeme sdílet nástroje, které  žáky při psaní různých formátů a typů textů v dílně psaní podporují a umožňují řídit si své psaní. Seznámíme se  s  jednou vznikající linií pisatelského kontinua a připojíme se ke spolupráci na jeho tvorbě. Společně vytvoříme dlouhodobější programy v dílně psaní pro různé věkové skupiny žáků, které nám umožní rozvíjet pisatelství v různých formátech a typech textů (rozšířit jejich pisatelská teritoria).

Rozhodneme se, jak vytvořené programy využijeme v naší lokalitě, škole, třídě.

S sebou přivezte

  • Výkony žáků, které vznikly při psaní různých typů textů a formátů během jednoho školního roku v dílně psaní.
  • Materiály, které jste využívali pro podporu žáků při psaní různých typů a formátů textů (např. materiál, který žákům umožňuje napsat informační text, podpora pro vylepšování textů s příběhem nebo minilekce pro psaní básní…) v dílně psaní.

V sekci formulář vyplňte, co jste si přivezli za materiál a z kterého ročníku.

Kapacita
15–30 míst

Cílová skupina