#3 ― Oborové čtenářství
Dílny

Přihlašování od 2.5.2022 09:00     14.8.2022  

S využitím přivezených materiálů budeme uvažovat o tom, jak rozvíjet čtenářské dovednosti v oborech v delším časovém horizontu (např. v sérii lekcí nebo po určitou část školního roku).
Pokusíme se naplánovat navazující lekce, které by nám umožnily dlouhodoběji rozvíjet a sledovat čtenářský pokrok našich žáků -  (ideálně, aby byli i sami žáci schopni sledovat a vyhodnocovat pokrok ve svém čtenářství).

Během společné práce bychom měli získat hlubší porozumění čtenářským cílům kontinua a jejich využití pro výuku v oborech.

S sebou přivezte

 • Čtenářské kontinuum 
 • Příklad textu se zadáním (nebo celou lekci), který vám ve výuce letos dobře fungoval, ideálně s příklady výkonů žáků
  - ve 4 kopiích pro sdílení ve skupině 
 • Různé texty 
  např. k určitému rozsáhlejšímu tématu (třeba: regiony Evropy v Zem, období středověku v Děj) nebo k určitému období (měsíc, pololetí, ročník apod.) 
  nebo k linii kontinua (třeba záměr autora) 
  Mělo by jít o texty, které již používáte se žáky nebo které se chystáte použít. Protože může jít o větší množství textů, nemusíte je tisknout (pokud už je vytisknuté nemáte), stačí je mít v počítači; na místě budeme mít k dispozici tiskárnu pro tisk textů, se kterými budete více pracovat
 • Inspirativní oborové knihy - pro žáky i/nebo pro učitele

V sekci formulář vyplňte, co jste si přivezli za materiál, z kterého ročníku a předmětu.

Kapacita
15–30 míst

Cílová skupina