Obrazek1.png

Milí kolegové, milé kolegyně, 

zveme Vás na letní školu PŠÚ 2021. Během letní školy se společně ohlédneme za uplynulým školním rokem a připravíme se na rok následující. Budeme posilovat myšlenkovou i praktickou soudržnost projektu napříč lokalitami a školami, v nichž projekt v současné době probíhá.

Termín: 15. - 20. 8. 2021

Ubytování: Konferenční hotel Luna v klidném prostředí na Vysočině, 2-3lůžkové pokoje

Stravování: plná penze + coffeebreaks

Témata:

  • sebeřízení ve spojení s pisatelstvím
  • rozhovory, které vedou pod povrch a podporují učení sebepojetí v souvislosti s tématem vlastní vnímané účinnosti (self-efficacy) a společné účinnosti (collective-efficacy)
  • společná reflexe uplynulého roku a plánování roku následujícího.

Jednotlivé části programu chystají jako vždy členové odborného týmu projektu s přizváním dalších kolegů z projektu.

Většina programu proběhne společně pro PK i lídry. V jednom půldni se obě skupiny budou moci věnovat zvlášť svým specifickým tématům.

Nebude chybět oblíbená radostná linka, volný půlden nebo společné večery.

Účastníci

Padagogičtí konzultanti a lídři projektových a podporujících škol.

Přihlašování

od 14.5. 9:00 do 22.5.2021 do 23:00

CO S SEBOU a na čem je třeba pracovat už nyní:

Výstupy z reflexe v lokalitách (ty výstupy, které sami budete chtít sdílet s ostatními) týkající se: 

  • spolupráce v lokálním týmu
  • jak jsme pracovali na tématu dopad výuky na učení dětí buď s připojenými školami, nebo v našich projektových či podporujících školách - a kam až jsme se dostali (kde jsme)
  • jak jsme podporovali rozvoj profesní učící se komunity buď v připojených školách nebo v naší lokalitě nebo v naší projektové či podporující škole – a kam až jsme se dostali (kde jsme).

Tam, kde je to vhodné, mějme připravené evidence = materiály, kterými můžeme doložit, proč říkáme, že jsme tam, kde jsme. Je to stejné, jako když si vozíme přípravy na lekce se žáky a k nim dětské výstupy, ať už produkty žáků nebo videa nebo záznamy, které jsme pořídili pozorováním žáků, nebo sebehodnocení žáků atd.

  • Vezměte si s sebou knihu, kterou právě čtete, nebo se ji chystáte číst.
  • Vezměte si s sebou dětskou knihu, kterou máte rádi především kvůli ilustracím. Mohli jste ji objevit jako dítě, ale také jako (pra)rodič nebo učitel. 
  • Svou fotografii rozměrů 2,5 x 3 cm.
  • Fotografii, nebo pohlednici, nebo obrázek, který se vztahuje k vaší projektové lokalitě. Smyslem je vystihnout místo a váš vztah k němu pomocí krajiny, míst ve městě/obci, nebo detailu všednosti kolem vás. Doporučujeme vyhýbat se fotografiím s lidmi, nejde nám ani o školní budovy. Vhodná jsou místa, na která se těšíte, místa, která k vám něčím promlouvají. Můžete si také připravit předem doprovodný text k fotografii (komentář, myšlenku, verš, atp.). Každý by si měl vzít obrázek sám za sebe. I pokud PK není z lokality, měl/a by mít obrázek, který se týká lokality, ve které pracuje.

Jednotlivé části programu chystají jako vždy členové odborného týmu projektu s přizváním dalších kolegů z projektu.

Pro změny v přihlašování a pokyny k odevzdávání materiálů kontaktujte Terezu Doulíkovou - doulikova@pomahameskolam.cz

PODPŮRNÉ MATERIÁLY K REFLEXI ROKU

K reflexi školního roku 2020 / 2021 nabízíme materiál, který najdete ZDE

Jako vodítka či podpůrný materiál k reflexi může posloužit text, který známe ze Světlany 3/3021 ZDE

Mohou nám posloužit i cíle, které jsme formulovali před rozjezdem nové etapy projektu ZDE

Poznámka

Očekávejte prosím koncem července ještě upřesnění toho, co dál si na letní školu přivézt (například knihu apod.)