Na společném dvoudenním setkání v rámci Světlušky 3

➢    Využijeme příležitost ke společnému učení, kterou pro nás připravila ZŠ Jičínská Příbor.

➢    Promyslíme, čím nám mohou být užitečné rozhovory se žáky.

➢    Zreflektujeme, jak jsme ve školních týmech doposud pracovali se společným záměrem/cílem, ve kterém se mají naši žáci zlepšovat. 

➢    Budeme sdílet i to, jak se nám jako jednotlivým učitelům dařilo pracovat s dlouhodobým cílem.

Termín: 31.5. - 1. 6. 2024

Místo: hotel Abácie Nový Jičín

Časové rozvržení: 

8:30 - 8:55 - prezence

9:00 - 13:00 - I. blok společného učení

14:30 - 19:00 - II. blok společného učení

8:30 - 13:30 - III. blok společného učení

Co si vzít na setkání s sebou…

a) jednotlivci: 

➢   nashromážděnou evidenci

➢   písemnou průběžnou reflexi - co jsem z evidencí zatím zjistil(a) o    učení a zlepšování svých žáků

➢   knihu, kterou právě čtete, nebo se chystáte číst.

➢   notebook

b) Školní tým (škola):

➢  písemnou průběžnou reflexi - co jsme z evidencí zatím zjistili o učení a zlepšování našich žáků a záměru/cíli, který jsme si zvolili

 

Těší se na vás členové realizačního týmu lokality KPS