Termín: 27.-28.5.2022

Místo: hotel Abácie Valašské Meziříčí

Cíle setkání:

 

·       Zreflektujeme nový formát otevřené školy v souvislosti s dlouhodobým společným profesním    učením 

·       Zvědomíme si pisatelství v oborech na konkrétních příkladech učitelských zadání a žákovských výkonů.  Budeme přemýšlet, proč je psaní v oboru důležité pro učení.

·       Budeme sdílet lekce, které vznikly při spolupráci dvojic ve formátu 3S. Budeme přemýšlet, jak se nám daří na základě žákovských výkonů vyhodnocovat učení žáků a využívat je pro další učení.

·       Při večerním čtení si dopřejeme čtenářskou odezvu podle čtenářského kontinua. Vyzkoušíme si, jak vytvářet příležitosti k čtenářské odezvě žáků, abychom neničili jejich prožitek.

·       Vyzkoušíme si profesní rozhovory podle protokolu, které vnášejí do profesní učící se komunity výzvu jako doplněk ke kultuře vzájemného respektu.

·       Společně se vrátíme k cílům projektu v lokalitě KPS a ujasníme si, které z nich se nám teď jeví vzhledem k dopadu na učení žáků a zóně našeho učení jako prioritní.

 

Co si vzít na setkání s sebou…

·       knihu, kterou právě čteme nebo se chystáme číst

Spolupracující dvojice 

Vyberte pro 6. dvoudenní setkání jednu lekci, kterou jste společně připravovali, někdo z vás ji odučil (a druhý ji ideálně viděl) a pak jste ji společně reflektovali. 

Připravte pro sdílení:

·       popis této lekce, který bude obsahovat název lekce, třídu, předmět, čtenářský cíl z kontinua, popis jednotlivých částí lekce se zvýrazněním důkazu o učení

·       text, který jste v této lekci používali 

·       výkony 3 žáků v této lekci (doporučujeme výkony s různou úrovní zvládnutí). 

·       Připravte si rovněž písemný komentář k této lekci - Co jsme se na této lekci dozvěděli z výkonu žáků, jak jsme tato zjištění využili a co jsme se z toho naučili jako učitelé.

Lekci posílají všechny dvojice, na dvoudenním setkání je prezentují ti, kteří se účastní.

Školní tým

·       Školní tým se sejde nad tabulkou indikátorů, zachytí do ní údaje (nebo se domluví, jak je získá)  a bude o nich společně hovořit. Bude přemýšlet o tom, jak indikátory a data, která nasbíral, mohou pomoci pro jeho další práci a směřování.
 
 

Časové rozvržení

27. 05. pátek

8:00 – 8:50 - prezence

9:00 – 13:00 – 1. blok vzdělávání

13:00 – 14:30 – oběd

14:30 – 18:30 – 2. blok vzdělávání

18:30 – 20:00 – večeře

20:00 – 21:00 – čtenářský program

28. 05. sobota

8.30 – 12.30 – 3. blok vzdělávání

12:30 – 13:30 – oběd

13:30 – 16:30 – 4. blok vzdělávání