Termín: 

25. 4. 2024 v době 9:00 - 15:30 h

Název akce: 

KPS_Komunita vzájemného učení_11

Obsah akce:

V otevřené hodině budeme sledovat učení žáků. Při pozorování se zaměříme na to, co dětem pomáhalo na cestě k cíli.

Ve společné reflexi budeme sdílet, co se děti v hodině učily a jak to pomáhalo v rozvoji jejich čtenářství/pisatelství/ sebeřízení/naplno a s radostí – podle oblasti, kterou si škola vybrala pro otevřenou hodinu. .

V odpoledním bloku se budeme společně zabývat zpravidla vybranou oblastí.

Určeno:

členům školních týmů lokality KPS, v případě volných míst bude dána možnost přihlášení i dalším zájemcům škol sítě KPS či spoupracujích škol. Max. počet účastníků je 70.

Místo:  I. blok – otevřená hodina a reflexe a II. blok je na stejné škole

ZŠ Háj ve Slezsku    
ZŠ Krnov, Janáčkovo nám.                                                      
ZŠ Kyjovice                                                                                  
ZŠ Npor. Loma Příbor                          

Časové rozvržení: v pozvánce

Občerstvení:     

Pro účastníky bude připraven oběd ve školní jídelně, uveďte zájem při přihlášení v záložce stravování.

S sebou:

Přezůvky a dobrou náladu!