Termín: 

23. 11. 2023 v době 9:00 - 15:30 h

Název akce: 

KPS_Komunita vzájemného učení_10

Obsah akce:

V otevřené hodině budeme sledovat učení žáků. Při pozorování se zaměříme na to, co dětem pomáhalo na cestě k cíli.

Ve společné reflexi budeme sdílet, co se děti v hodině učily a jak to pomáhalo v rozvoji jejich čtenářství/pisatelství/ sebeřízení/naplno a s radostí – podle oblasti, kterou si škola vybrala pro otevřenou hodinu. .

V odpoledním bloku se budeme společně zabývat zpravidla vybranou oblastí.

Určeno:

především členům školních týmů lokality KPS, v případě volných míst bude dána   možnost přihlášení i dalším zájemcům škol sítě KPS. max. počet účastníků je 55.

Místo:  I. blok – otevřená hodina a reflexe a II. blok je na stejné škole

  • ZŠ Bilovec, Komenského     
  • ZŠ Bruntál, Okružní                                                      
  • ZŠ Kunín                                                                                  
  • ZŠ Nový svět Opava                           

Časové rozvržení:

Občerstvení:     

Pro účastníky bude připraven oběd ve školní jídelně, uveďte zájem při přihlášení v záložce stravování.

S sebou:

Přezůvky a dobrou náladu!