Výjezd odborného týmu se uskuteční od 8. do 10.9. 2022 v Parkhotelu Průhonice

Program začíná ve 14:00.