Setkání odborného týmu se uskuteční v Parkhotelu Průhonice 13.10. 2022 od 9:30 do 16:00.