#9 ― Svět práce – volba povolání u dívek a chlapců; metody kritického myšlení (Volba povolání, výchova k občanství – 9. ročník )
1. blok

Přihlašování od 14.9.2020 12:00     25.3.2020    8:55 –  9:40

Vyučující: Lenka Gromanová

Kapacita
1–4 míst

Cílová skupina
2. stupeň