#8 ― Vřesina - Kiosek
Sdílení

Přihlašování od 11.11.2022 06:00     24.11.2022  

Otevřená hodina je zaměřena na práci s ilustracemi a krátkými doprovodnými texty, ve kterých budeme pátrat po jejich smyslu. Hodina českého jazyka ve 3. ročníku.

Lekci připravily Hana Seibertová a Michaela Žižková

Kapacita
2–9 míst

Cílová skupina