#1 ― Bílovec - Jak to bylo s Janem Nepomuckým
Sdílení

Přihlašování od 11.11.2022 06:00     24.11.2022  

Žáci si připomenou významnou osobnost českého světce Jana Nepomuckého. V průběhu lekce použijí badatelskou metodu a budou zkoumat ve skupinách různé prameny k legendě o Janu Nepomuckém a snaží se vypátrat, co se stalo. V závěru odpoví na badatelskou otázku: Proč vznikla legenda? Vyučovací hodina  dějepisu v 8. ročníku.

Lekci připravily Dagmar Šírová a Sylva Mynářová

Kapacita
2–8 míst

Cílová skupina