#72 ― MV - Zeměpis dvojjazyčně
III. BLOK, metody a formy učení, cizí jazyk

Volných míst: 22     23.11.2019    8:30 –  10:30    120 min

Lekce je stavěna jako dvojjazyčná dílna zeměpisu. Rády bychom vás provedly jednou lekcí CLIL v zeměpise zážitkovým způsobem, tzn. že si vyzkoušíte lekci, kterou jsme odučily s žáky. Následně budeme společně analyzovat práce žáků z této hodiny, ale i z hodiny předešlé a následující a povíme si, proč jsme to dělaly právě tak. Pokusíme se odhalit potřeby žáků – na čem bychom jak v zeměpise, tak v anglickém jazyce mohli pracovat. Řekneme si, jaký dopad má dvojjazyčně vyučovaný odborný předmět na obor samotný, tak na jazykové dovednosti. Budeme se zabývat tím, co díky dvojjazyčné výuce ztrácíme a získáváme a sdělíme vám, co my samy jsme se naučily, z čeho máme radost a jaká další přednosti a úskalí v této metodě vidíme. Přijďte se i vy s námi podělit i o vaše zkušenosti s dvojjazyčnou výukou.

Lektoři
Ivana Přibylová

Kapacita
12–24 míst

Cílová skupina
2. stupeň

Specifikace cílové skupiny
učitelé zeměpisu, angličtiny a jiných oborů, kteří by se rádi seznáili s metodou CLIL

Vzdělávací cíl
vyzkoušet si metodu CLIL v zeměpise a popřemýšlet o oborových cílech a jazykových dovednostech