#73 ― MV - Propojení HV s metodami RWCT v rámci čtenářství
IV. BLOK (pouze pro ty, kteří si ve III. BLOKU zvolili dílnu v délce 120 minut), čtenářství, pedagogika

Volných míst: 10     23.11.2019    11:00 –  13:00    120 min

Přemýšlíte, jak s dětmi mluvit o hudebních skladatelích? Jak jim přiblížit informace o jejich životě a tvorbě? Chcete, aby hodina byla pro děti zajímavá? Aby se děti s chutí začetly do textu, který by byl pro ně jinak těžko uchopitelný? Chcete s dětmi číst a přitom jen nesedět v lavicích?

Zveme Vás na ukázkovou čtenářskou lekci s ALFABOXEM. Budeme číst, poslouchat, spolupracovat, vnímat všemi smysly.

Odnesete si materiály a tipy k ukázkové lekci. Získáte klíč k tomu, jak připravovat zajímavé hodiny čtení, které můžete propojit nejenom s hudební výchovou, ale i s oborovými předměty. Budete si moci prohlédnout výstupy z již odučených hodin.

Lektoři
Ladislava Šedová, Lea Höchsmannová

Kapacita
5–15 míst

Cílová skupina
1. stupeň

Specifikace cílové skupiny
učitelé prvního stupně začínající s metodami RWCT

Vzdělávací cíl
cílem je seznámit učitele s metodou ALFABOX v modelu E-U-R

Požadavky na účastníka
-