#4 ― MV - Problém genderu ve volbě povolání
II. BLOK, občanské kompetence, volba povolání

Volných míst: 21     22.11.2019    14:30 –  16:30    120 min

Dílna bude zaměřena na volbu povolání dívek a chlapců na 2. stupni základní školy - 8. a 9. ročníku – PROBLÉM GENDERU VE VOLBĚ POVOLÁNÍ. Ačkoliv žáci a žákyně nebývají ve své volbě ničím formálně omezováni (nejsou jim žádné cesty zakázány či naopak přikázány), řada z nich se podřizuje genderovým či jiným stereotypům. Jejich rozhodování o další studijní a pracovní dráze tak není skutečně svobodné. Seznámím vás s kontextem několika po sobě jdoucích lekcí, pracemi žáků v hodinách, důkazy o jejich učení a s tím, jak jsem připravovala následující lekce na základě reflexí z lekcí předchozích konkrétních třídních kolektivů. V lekci, kterou budeme absolvovat společně zážitkovým způsobem se budeme zabývat tím, proč a jak by škola měla tuto svobodu dívkám a chlapcům nabízet (případně, jak přesvědčit rodiče). Ukážu vám aktivity, jak zbourat genderové stereotypy při výběru následného vzdělávání a volbě povolání a případně jak zbourat skleněný strop. Pro přípravu celého tématu jsem se inspirovala poznatky ze svého studia u doc. PhDr. Ireny Smetáčkové, Ph.D. z katedry psychologie na Pedf UK v Praze a vzdělávacího programu Varianty, společnost Člověk v tísni. V závěru dílny proběhne diskuse, ukázka materiálů a sdílení zkušeností účastníků.

Lektoři
Lenka Gromanová

Kapacita
15–25 míst

Cílová skupina
2. stupeň

Specifikace cílové skupiny
učitelé předmětů: Svět práce, Volba povolání, výchovní poradci pro kariérové vzdělávání - 2. stupeň

Vzdělávací cíl
Účastníci se naučí odbourávat genderové stereotypy při volbě povolání.