#116 ― Heroic imagination project v práci s dětmi na 1. stupni ZŠ
IV. BLOK (pouze pro ty, kteří si ve III. BLOKU zvolili dílnu v délce 120 minut), občanské kompetence, společenské vědy

Volných míst: 22     23.11.2019    11:00 –  13:00    120 min

Workshop se zaměřuje na fenomén hrdinství tak, jak jej definuje americký psycholog P. Zimbardo. Jeho výzkumy ukazují, že dovednost hrdinství se dá postupně učit, že hrdinou se člověk nerodí, ale že se jím stává.

Projekt heroická imaginace od stejného autora se zabývá tím, jak mladé lidi k hrdinství vychovávat.

Cílem workshopu je navrhnout společně výchovně vzdělávací jednotku, která může být pro výuku hrdinství použita. Dále budeme společně hledat odpovědi na otázku, jak učit malé děti zachovat se v různých sociálních situacích tak, aby dokázaly vytvořit pozitivní změnu v životě svém i druhých.

Účastníci si vyzkoušejí oba moduly HIP - Na růst zaměřené myšlení i Efekt přihlížejícího, naučí se, jak je využívat v práci s dětmi a dostanou potřebné materiály použitelné ve výuce.

Lektoři
Hana Chlumská

Kapacita
6–30 míst

Cílová skupina
1. stupeň

Specifikace cílové skupiny
doporučeno všem pedagogickým pracovníkům napříč všemi stupni vzdělávání

Vzdělávací cíl
Cílem workshopu je navrhnout společně výchovně vzdělávací jednotku, která může být pro výuku hrdinství použita. Dále budeme společně hledat odpovědi na otázku, jak učit malé děti zachovat se v různých sociálních situacích tak, aby dokázaly vytvořit pozitivní změnu v životě svém i druhých.

Požadavky na účastníka
žádné