Kdy: 10.-12.11. 2022

Kde: Parkhotel Průhonice

Prezence: 16:00

Začátek programu: 17:00

Konec programu: 12:00

Časový harmonogram

Čt: 17:00 –18:30, 20:00 – 21:00

Pá: 9:00 – 12:30, 14:30 – 18:00, 19-21:00

So: 9:00 – 12:00

Ubytování: 2-3 lůžkové pokoje

Lektor: Mgr. Gabriela Klečková, Ph.D.

Dílna je volným pokračováním prvního setkání ke čtení v hodinách anglického jazyka. Během dílny budeme opět společně sdílet a reflektovat, jak s texty nakládáme s ohledem na rozvoj angličtiny, ale i čtenářství.
Zažijeme si čtenářskou lekci, budeme hledat podněty pro další práci s textem tak, aby podpořilo u žáků chtění číst v angličtině/čtenářství a učit se anglický jazyk prostřednictvím textů. Podíváme se blíže na to, jak volit a hledat vhodné texty pro čtení v angličtině.
Dílna proběhne z části v českém a z části v anglickém jazyce.

Cíle setkání: 

• Účastník má zpětnou vazbu na svoji práci s texty/knihami v angličtině
• Účastník má zkušenost se čtenářskou lekcí v aj
• Účastník zná kritéria pro výběr vhodného textu pro čtení v angličtině
• Účastník si pro sebe identifikuje jeden způsob, jak posílit/podpořit čtení v hodinách aj