#2 ― Čtenářská lekce s Emilkou a Klárou V.
Odpolední lekce

Přihlašování od 8.9.2022 05:25     22.9.2022  

Cíl bloku A. Čtenářská dílna:

  • Prožít si dílnu čtení od začátku do konce.
  • Přemýšlet o různých úskalích dílny čtení a jak je řešit.
  • Odhalit, co pomáhá, aby se děti rozečetly a nepřestaly číst (a co pro to můžeme udělat my učitelé).
  • Ukotvit si principy dílen čtení.

Kapacita
1–18 míst

Cílová skupina
1. stupeň, 2. stupeň, vedení škol