Vážení a milí, 4. otevřená škola proběhne prezenční formou. Moc se na vás všechny těšíme.

 

Otevřená škola proběhne 1. 11. 2021 od 7:30 do cca 15:30. Je důležité přijet včas, abyste mohli od 8:00 do hodin. 

 

Program:

7:40: Společné zahájení, přivítání

8:00 - 8:45: 1. lekce

8:55 - 9:40: reflexe 1. lekce

9:40 - 10:00: přestávka

10:00 - 10:45:  2. lekce

10:55 - 11:40: reflexe 2. lekce

11:40 - 13:00: oběd

13:00 - 15:30 Self efficacy (Self-efficacy je definované jako sebedůvěra ve vlastní schopnosti, sebeúčinnost, sebeuplatnění, přesvědčení o vlastní způsobilosti plánovat a jednat způsobem nezbytným k dosažení nějakého cíle, zvládnutí nějaké situace či úkolu v nejširším slova smyslu).

 

V rámci programu pro vás opět otevřeme dvě lekce, které také zreflektujeme. Věříme, že nabídka bude atraktivní a každý z vás si přijde na své.

 

Škola zajistí občerstvení, kávu a čaj, ale oběd si budete muset hradit sami. Kolem školy je několik restaurací, kam si můžete dojít (rádi vám doporučíme), popř. vám umožníme ohřev vlastního jídla.

 

Všem moc děkujeme za spolupráci a těšíme se na viděnou. 

 

 

Jana, Klára V., Emilka, Klára K. a Roman